Instytucje pomocoweOśrodek Interwencji Kryzysowej tel. 14 6553636
tel. 14 6556659
Dom dla Bezdomnych Mężczyzn tel. 14 6223978
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 14 6213040
Hospicjum (Dąbrowa Tarnowska) tel. 14 6424550
Dom Samotnej Matki tel. 14 6211301
Sąd Diecezjalny tel. 14 6317310
Mediacje w sprawach konfliktowych
(Jacek Żołądź)
mob. 695927645
Gabinet Terapii Uzależnień
(Antoni Marcke)
mob. 600345861
Problemy studentów "Tratwa"
(Ks. Hieronim Kosiarski)
tel. 14 6224656
Problemy dzieci i młodzieży tel. 14 6559995
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Tarnowie
tel. 14 6559996
Egzorcysta (Ks. Henryk Szmulewicz) tel. 14 6277413
Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin Diec. tarnowskiej tel. 14 6317360
Caritas Diec. tarnowskiej tel. 14 6317320
Wspólnota Cenacolo tel. 14 6795123

Design by ARKA, 2009
www.arka.diecezja.tarnow.pl